Beregning af risikoen

Alle gravide i Danmark får tilbudt en screeningsundersøgelse for Downs syndrom hos fosteret. Undersøgelsen kan vise, hvor sandsynligt eller usandsynligt det er, at ens ufødte barn har Downs syndrom.

Skanning af nakkefold og en blodprøve

Vi skanner fosterets nakkefold og undersøger en blodprøve fra moderen (blodprøven kaldes en doubletest). Ved at sammenholde svarerne fra de to undersøgelser med blandt andet den gravide kvindes alder, kan vi finde over 90 % af de fostre, der har Downs syndrom.
Screeningsundersøgelsen kan ikke give dig et endeligt svar på, om dit ufødte barn har Downs syndrom. Undersøgelsen viser, hvor stor risikoen er. Et sikkert svar kræver yderligere undersøgelse, som vi i så fald vejleder dig og din partner grundigt om.

Yderligere undersøgelse før sikkert svar

Er der øget risiko for, at dit foster har Downs syndrom, tilbyder vi dig enten en moderkageprøve eller en fostervandsprøve. Begge undersøgelser giver et 100 % sikkert svar på, om dit foster har Downs syndrom.

Dit valg – baseret på grundig information

Vi tilbyder alle gravide kvinder at få deres foster undersøgt for Downs syndrom. Det er vigtigt for os, at du og din partner føler at I har den viden der skal til for at kunne træffe et valg for din videre graviditet og familieliv.
Vi opfordrer dig og din partner til at sætte jer ind i, hvad screeningsundersøgelsen for Downs Syndrom indebærer, orienterer jer her på hjemmesiden, deltage i vores informationsmøde i Føtalmedicinsk Klinik og læse Sundhedsstyrelsens pjece ”Risikovurdering og fosterdiagnostik” på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk .

happy doctor withs tethoscope