Svar på undersøgelserne gives i form af en risikoberegning. Dette betyder, at der udregnes et tal, som angiver den individuelle risiko for at fosteret har Downs syndrom.

For eksempel 1:500. Dette betyder at hvis en gravid kvinde, med de samme faktorer til stede (alder, graviditetsmåde o.s.v) skal føde 500 børn, så vil et af disse børn have Downs syndrom.

Skæringspunkt ved 1:300

Skæringspunktet mellem lav risiko og øget risiko for Downs syndrom er på Odense Universitetshospital sat til 1:300
Hvis den beregnede risiko er mindre end 1:300 (for eksempel 1:1 000), er der tale om en lav risiko for Downs syndrom.

Hvis den beregnede risiko er større end 1:300 (for eksempel 1:50), er der tale om en øget risiko for Downs Syndrom.

Sandsynligt eller ikke sandsynligt

Beregningen af risikoen for Downs syndrom ud fra screeningen – blodprøve, nakkefoldsskanning og blandt andet alder – kan ikke give et klart svar. Vi kan udelukkende beregne sandsynligheden. Risikoberegningen kan vise, hvor sandsynligt eller usandsynligt det er, at dit ufødte barn har Downs Syndrom og om der er behov for yderligere undersøgelser

Ved risikoberegning for Downs syndrom kan vi finde 90 % af alle fostre med Downs syndrom.