Downs syndrom – kend jeres valg

Vi vil ved rådgivningen sikre os, at I kender til Downs syndrom. Vi vil tale med jer om hvad det betyder, at få et barn med Downs syndrom, og vi vil, sammen med jer, forsøge at belyse, hvad det vil betyde for jeres tilværelse, at få et barn med Downs syndrom. 

Landsforeningen Downs Syndrom

Vi informere jer også om, hvilke støttemuligheder der findes for familier med Downs syndrom og vi informerer om Landsforeningen Downs syndrom
Landsforeningen Downs Syndrom er en forening for mennesker med Downs syndrom og deres pårørende.
Foreningens formål er at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med Downs syndrom. Foreningen blev oprindelig startet af forældre til børn med Downs syndrom

Forskellige reaktioner

For nogle forældre, vil det være en stor sorg, at få at vide, at ens foster har Downs syndrom, for andre forældre vil det være mindre voldsomt. Det er helt normalt, at man reagerer forskelligt.

Læs mere om Downs syndrom på Landsforeningen Downs Syndroms hjemmeside www.downssyndrom.dk