Graviditetslængde


Hvis du er længere henne end 13+6, når du kommer til skanning, kan vi ikke bruge nakkefoldens tykkelse til at sige noget om risikoen for Downs syndrom.

  • I stedet kan vi beregne risikoen ud fra blodprøven (hvis den er taget på det rigtige tidspunkt) samt din alder.
  • Har du ikke fået taget en blodprøve (doubletest), kan vi tilbyde dig en anden blodprøve (en tripletest). Tripletesten kan sige noget om risikoen for Downs syndrom og risikoen for misdannelser.

I begge tilfælde vil vi finde ca. 70 % af fostrene med Downs syndrom.

bloodtest