Øget risiko kræver flere undersøgelser

Viser risikoberegningen, at du har øget risiko for at dit ufødte barn har Downs syndrom, tilbydes vi dig yderligere undersøgelser. Enten en moderkageprøve eller fostervandsprøve. Begge prøver kan med sikkerhed afgøre om et foster har Downs syndrom.

Moderkageprøve eller fostervandsprøve

Valget mellem moderkageprøve og fostervandsprøve er først og fremmest et spørgsmål om, hvor langt du er henne i din graviditet.
Moderkageprøven kan laves fra graviditetsuge 11 og i princippet hele graviditeten, men laves sjældent efter graviditetsuge 14 – 15. Fostervandsprøven kan laves fra graviditetsuge 15 – 16.

Du kan få lavet moderkageprøve eller fostervandsprøve indenfor få dage efter svaret om øget risiko.

Hyppighed

Hos ca. 2 % af de gravide kvinder, som kommer i gruppen med øget risiko, vil fosteret reelt have Downs syndrom.
Det betyder, at for hver 100 gravide kvinder med øget risiko for at få et barn med Downs syndrom, vil 2 af disse kvinder, reelt have et foster med Downs syndrom.

Individuel rådgivning

Vælger du at sige ja til tilbuddet om en moderkageprøve eller fostervandsprøve, er det ikke det samme som at sige ja til abort. Undersøgelserne giver et svar på om fosteret har kromosomafvigelser. Hvis det er tilfældet, vil du og din partner blive tilbudt individuel rådgivning i forhold til at træffe en beslutning om det videre forløb, som I har det godt med.