Blandt 800 gravide kvinder vil ca. 1 typisk bære et barn med Downs syndrom.

Downs syndrom (Mongolisme) skyldes at barnet har et ekstra kromosom. Barnet har 23 parvise kromosomer i hver celle, men et ekstra kromosom nummer 21. Denne afvigelse med i alt 47 kromosomer i hver celle har betydning for barnets arveanlæg.

Indlæringsevne og misdannelser

Børn med Downs syndrom er psykisk udviklingshæmmede og vil lære langsommere end andre børn.
Downs syndrom kan også påvirke barnets fysiske helbred – for eksempel større risiko for medfødte misdannelser i hjerte og tarme.

Livskvalitet

Hvert år fødes omkring 30 børn med Downs syndrom i Danmark. Man kan ikke helbrede Downs syndrom. Bestræbelserne går i stedet på, at skabe de bedste muligheder for udvikling og livskvalitet for børnene.

Et barn med Downs syndrom kan i dag forvente at leve 50 – 60 år

Læs mere om Downs syndrom på Landsforeningen Downs Syndroms hjemmeside www.downssyndrom.dk