Arvelige sygdomme

Alvorlige arvelige sygdomme er sjældne og kræver specielle analyser for at blive opdaget. Oftest undersøger man kun for disse sygdomme, hvis nogle i familien har en alvorlig arvelig sygdom som for eksempel muskelsvind eller blødersygdom.

Tal med egen læge

Hvis du, din partner eller jeres nærmeste familie har en alvorlig arvelig sygdom, anbefaler vi, at du meget tidligt i graviditeten taler med egen læge herom. På hospitalet vil vi modtage besked fra egen læge, således at vi kan indkalde dig til relevante undersøgelser.

P