Rådgivning om abort

Der kan være mange overvejelser i forbindelse med abort. Vi vil tale med dig og din partner om disse overvejelser. Vi vil tale med jer om, hvad abort indebærer, og om muligheden for at blive gravid igen.

Abort efter 12. graviditetsuge

Ifølge Dansk lovgivning har alle kvinder ret til at få foretaget en abort, såfremt indgrebet kan foretages inden 12. graviditetsuge.
Efter 12. graviditetsuge kan der i særlige situationer gives tilladelse til abort. Ønsket kan efterkommes såfremt fosteret har svære misdannelser, eller den gravide har svære helbredsmæssige eller sociale vilkår.

Der skal søges om tilladelse til abort efter 12. graviditetsuge.


Hvis det viser sig, at ens foster har Downs syndrom, har man mulighed for at ansøge Region Syddanmarks Abortsamråd om abort.
Hvis man ønsker at ansøge om abort, vil vi på hospitalet hjælpe med at ansøge om dette og sende ansøgningen.

Ansøgningen sendes til Region Syddanmarks abortsamråd.

Svar

Normalt giver Abortsamrådet telefonisk svar indenfor 1 – 2 dage.
Giver Abortsamrådet tilladelse til abort, vil du blive indlagt på hospitalets Gynækologiske afdeling til indgrebet, hurtigst muligt.

Læs mere om abort i pjecen:
Hvis du overvejer abort
fra Komiteen for Sundhedsoplysning.